Logg inn

Frende barneforsikring dekker både sjukdom og ulykke. Hjå oss er barnet ditt og forsikra mot framtidig arbeidsuførhet.

Ole og Elin, forsikring

Tlf 53 77 15 05/10

Forsikring på 1-2-3!

  • Bil, båt og kjøretøy
  • Hus, innbo og verdier
  • Uførhet, ulykke og sykdom
  • Reise og fritid
  • Gunstige og stabile prisar
  • Ingen grunnpremie
  • Lojalitetsbonus
  • Totalkundeprogram

Til frende.no

Til toppen