Gå til sideinnhold

Velkommen til
Etne Sparebank!

Me tilbyr lån, forsikring, gode spareprodukt og alt du treng til dagleg bruk. Ønsker du å snakke med oss er det berre å ta kontakt eller komme innom.

DSC_0162
K2A8462--Kopi

Treng du forsikring? Me hjelper deg gjerne!

Nå lurer mange på

Kva er skilnaden på BankID og BankID på mobil?

I vanleg (banklagra) BankID ligg hemmelegheitene knytta til din personlege elektroniske identitet sikkert lagra i et hvelv.Du må derfor taste både passord og eingangskode for å bruke BankID.

I BankID på mobil ligg hemmelegheitene trygt lagra i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkeleg å taste PIN-kode for å bruke BankID på mobil.

Kva gjer eg når eg har gløymt passord for BankID på mobil?

Logg deg inn i NettBanken og bestill ny BankID på mobil. Valget finn du under  – BankID i Menyen. Du må ha kodebrikke eller BankID-app for å logge deg inn i NettBanken.

Bør eg velge fast eller flytande rente?

Ved å velje fastrente bind du renta til avtalt sats over ein tidsperiode. Dette sikrar deg mot renteoppgang, men du får ikkje fordelen av at renta går ned ved rentenedgang. Den flytande renta følger marknadsrenta. Når fastrenta er låg vel mange å binde heile, eller delar av, lånet sitt. Fastrente gir deg forutsigbarheit over tid. Du kan binde renta i tre år.