Logg inn

SPIRA - Etne Sparebank sitt nye gåvefond for Etne og Vindafjord

Har laget ditt eit  godt tiltak i nærmiljøet som treng pengestøtte for å bli ein realitet?
Nå kan du søke gjennom vårt gavefond SPIRA
I løpet av 2017 vil me dele ut 900.000,- kroner fordelt på tre omgangar.

Neste søknadsfrist er 30. april 2017

Til toppen