Logg inn

Me deler ut 500.000

SPIRAFONDET – Etne Sparebank sitt gåvefond skal delast ut.

Lag og foreningar i Vindafjord og Etne som vil skape attraktive lokalmiljø og treng pengar, kan søke.

Til toppen