Gå til sideinnhold
Etne

Kundevalmøte 2022

I samsvar med Finansforetakslova vert det med dette kalla inn til kundevalmøte.

Torsdag 24. februar 2022 kl 19.00.

Møtet vert halde i banken.

Det skal veljast 3 medlemmer og 1 varamedlem av  generalforsamlinga.

Alle skal veljast for perioden 2022 – 2025.

Stemmerett har kundar av Etne Sparebank.

Berre myndig person kan som kunde eller som representant for annan kunde stemma ved valet.

Me ønskjer alle vel møtt.

Asbjørn Moe
leiar for generalforsamlinga