Gå til sideinnhold

Sperring av BankID

Dersom du har behov for å sperra din BankID kan du gjera dette sjølv i nettbanken.

BankID kan også sperrast ved å ringe banken si sperreteneste på telefon 21 49 23 88, frå utlandet +47 21 49 23 88 . Tenesta besvares på telefon med: ”sperretenesta, du snakkar med NN”. Me gjer deg merksam på at alle telefonsamtalar vert tatt opp.

Du kan og kontakta kundeservice i banken 53 77 15 00.