Gå til sideinnhold

Entercard Business

Kredittkortet for alle store og små utlegg som varekjøp, netthandel, parkering og ansattreiser.

Fordelar med Entercard

  • Alltid pengar tilgjengeleg for betaling i jobbsamanheng
  • Du får faktura med oversikt over transaksjonane ein gong i månaden, 45 dagar rentefri betalingsutsetting
  • Kortet er knytt opp mot VISA-nettverket med over 28 millionar brukarstader verden over, også på web. Kortet inneheld ei god reiseforsikring, og elles dei nødvendige basistenester som gjeld for firmakort
  • Med vår KortAssistanse får du ei døgnopen teneste der du kan ringje for å sperre kortet ditt om du får behov for det. Med KortAssistanse får du òg tilgang til nødkontantar / nødbillettar. Ring 73 89 77 56.

EnterCard Business er eit samarbeid mellom Etne Sparebank og EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB (org.nr 919 061 545), der EnterCard er kredittgjevar. Produktet sine kredittjenestar utstedes under varemerket EnterCard.