Gå til sideinnhold

Bedriftskonto

Bedriftskonto er ein konto som nyttast til inn- og utbetalingar, det vil sei til bedrifta sin daglege bruk. Dette er den mest fleksible kontoformen, fordi den håndterer både innskot, kreditt og alle typer betalingsformidling på ein og same konto.

Ingen gebyr

Kontoen for alle typar inn- og utbetalingar. Kontoen er gebyrfri i bruk.

Kassekreditt

Kontoen kan ha innvilga kreditt og vil då fungera både som innskotskonto og kassekreditt

Lett å ha oversikt

Ha full oversikt i NettBedrift på betalingar og bilag. denne kontoen knyter du og kort til.

Gi oss tilbakemelding