Gå til sideinnhold

Skattetrekkskonto

Som arbeidsgjevar må du trekke skatt av lønn og anna godtgjersle som du utbetaler til dine tilsette. Du betaler til skatteoppkrevaren i den kommunen bedrifta di er etablert.

Skattetrekkskontoen skal kun brukast til å sette av penger til skattemyndighetene, den er derfor sperra for andre uttak.

  • Den beste og sikraste lovlege plasseringa av skattetrekksmidlar
  • Oversiktleg med særskilt konto for formålet
  • Renter kan disponerast fritt
  • Overføring til skatteoppkrevar kan utførast via nettbank
  • Det er kun tillatt med skattetrekksmidler på kontoen

Gi oss tilbakemelding