Gå til sideinnhold

Avdragslån

Avdragslån passar best for bedrifta sine langsiktige investeringar og for enkelte kortsiktige finansieringsbehov. Eit avdragslån kan ein ha med fast eller flytande rente.

Passar for

Alle typer næringsvirksomhet med langsiktig eller kortsiktig finansieringsbehov kor kassekreditt er uegna.

Fordelar

  • Lånet kan ha fast eller flytende rente.
  • Det kan vera  annuitet- eller serielån. Eit annuitetslån har lik betaling i kvar periode i nedbetalingstida, medan eit serielån har høgast betaling i starten av nedbetalingsperioden då avdraga er like for kvar periode.

Nedbetalingstid og sikkerhet

  • Nedbetalingstida vil vera avhengig av investeringa og bør ikkje overstiga investeringsobjektets økonomiske levetid.
  • Sikkerheit for lånet kan investeringsobjektet eller fast eiendom.