Gå til sideinnhold

Byggelån

Byggelån vert gjeve som ein rammekreditt som ein brukar etter kvart som ein betalar for oppføringa av eit nybygg.

Etter at byggeperioden er slutt, må kreditten innfriast eller overførast til eit langsiktig lån.

Fordeler med byggelån

  • Trekker på byggelånet etter som behov for utbetaling melder seg.
  • Renter reknast berre av nytta beløp.