Gå til sideinnhold

Leasing

Etne Sparebank tilbyr leasing gjennom vårt eige selskap Brage Finans. Leasing betyr at Brage kjøper og eig det utstyret verksemda di treng, og leiger det tilbake til deg mot ei avtalt månadsleige over eit avtala tidsrom.

SkjermbildePNG-Brage

Kvifor binde eigenkapital eller lånekapasitet? Leasing av driftsmidlar, bilar osv. frigjer driftskapital som gjev verksemda di større handlefridom.

Kvifor lease gjennom Etne Sparebank

  • Alt på ein plass
  • Same sakshandsamar som ved lån
  • Konkurransedyktig rente
  • Raskt svar
  • Enklare økonomistyring
  • Inntil 100% finansiering

Brage.no finn du kalkulator for utrekning av pris på leasing.

Bil-Brage2

Kontakt oss for meir informasjon om korleis di bedrift kan bruke leasing!