Gå til sideinnhold

Pensjonsordning for bedrift

Ein god pensjonsavtale er viktig. Alle bedrifter er forplikta til å ha ein avtale for sine tilsette. Derfor bør du velge ein avtale dine tilsette vinn på. 

EPK_Frende-Pensjon

Rådgjevarane våre kan pensjon og hjelper deg å finne rett sparing og forsikring tilpassa din bedrift og bransje. I samarbeid med Frende Forsikring tilbyr Etne Sparebank pensjon levert av Nordea Liv.

Dette er innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den klart vanlegaste løysinga bedrifter brukar for å spare til dei tilsette sin pensjon.
Bedrifta betalar inn ein bestemt sum kvart år til dei tilsette sin pensjonskonto. Dette utgjer pensjonssparinga.

Slik fungerer det hjå oss

Innskuddspensjonen hjå Frende er levert av Nordea Liv og lar deg velge sparing innanfor følgende sparesatsar:

 • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
 • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Du vel sjølv om sparinga skal starte fra første krone eller fra 1 G. Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G. Bedrifta kan velge å spare utover lovens minimum.

Stadig viktigare som tilsettgode

IMG4326

Å spare til pensjon for dine tilsette er kanskje det viktigste du gjer for dei. Gode pensjonsordningar er og eit stadeg viktigare tilsettgode for å behalde dine beste folk, og for å vera attraktiv når du skal tilsette nye.

Pengane du sparar investeres i fondspakkar. Tilsette kan sjølv velge kva fondspakke dei ønsker, innanfor avtalen som bedrifta har valgt.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slepp å betale innskudda viss ein tilsett blir ufør. Nordea Liv tar over sparinga, så lenge inntektsevna til den tilsette er nedsatt med 20 prosent eller meir, og han eller ho har vore sjukmeldt i 12 månader eller meir. Graden av uførhet avgjer størrelsen på fritaket.

Dekninga gjeld så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den tilsette er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Viss du vil gi dei tilsette og deira familiar ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekninga uførepensjon til avtalen.

Avtalen gir den tilsette pengar ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

 • 3 prosent av lønn inntil 12 G
 • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
 • Tillegg på 25 prosent av G, begrensa til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevna til den tilsette er nedsatt med 20 prosent eller meir, og han eller ho har vore sjukemeldt i 12 månader eller meir. Utbetalinga varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Andre tilleggsdekningar

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling viss den tilsette dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den tilsette dør.

Bedriftsdialogen

Det viktige ajourhaldet er enkelt med nettportaler på alle flater.

Med nettløysninga Bedriftsdialogen er det enkelt å halde avtalen oppdatert. Du kan med få klikk melde tilsette inn og ut av avtalen, registrere sykefravær, endre lønn eller stillingsprosent. Du kan også sjekke fakturahistorikken og finne andre nyttige rapportar.

Bedriftsdialogen er sjølvsagt tilgjengeleg for deg på mobil, nettbrett og PC.

Pensjonsappen Boost

Dine tilsette får tydeleg og forståeleg oversikt over pensjonen sin – rett på mobilen.

boost3pensjon

Mange synes pensjon er vanskeleg, men det treng det ikkje å vera. Med pensjonsappen Boost kan dei tilsette enkelt berekna kva som kan bli utbetalt i alderspensjon og følge pensjonskontoens utvikling. Dei får også oversikt over avtalen sin i folketrygda, opptjent pensjon hjå tidligare arbeidsgjevarar og eventuell eigen sparing.

Dei tilsette får også tilgang til Persondialogen med enkel oversikt på mobil, nettbrett og PC. I Persondialogen er det for eksempel enkelt å endre fondspakkar og følge verdiutviklinga.

Du er velkommen til å kontakte oss!

 • K2A8432--Kopi

  Signe Ellen Fjæra

  Autorisert finansiell rådgjevar, utlån næring
  53 77 15 33 / 920 36 217