Gå til sideinnhold

Avtalegiro

AvtaleGiro er ei teneste for automatisk betaling av dine faste rekningar. Det vil sei at banken sørger for at rekningane blir betalt direkte fra din konto på forfallsdato.

Student2

Vanskeleg å huske rekningane dine? Bruk AvtaleGiro, så går det av seg sjølv!

Smart

Sidan rekningane alltid blir betalt i tide unngår du purringar og gebyrer.

Enkelt

Banken sørger for at rekningane blir betalt automatisk på forfallsdato.

Fleksibelt

Du kan enkelt endre eller stoppe ei betaling i nettbanken eller ved å kontakte banken.

Slik opprettar du AvtaleGiro

  • Betal rekninga på vanleg måte i nettbanken. Når du har stadfesta betalinga, vil du få opp tilbod om å oprette AvtaleGiro dersom mottakaren tilbyr dette.
  • Dersom du vel å ikkje opprette AvtaleGiro når du betalar rekninga, kan du når som helst gå inn på «Forslag til betalingsavtalar» i nettbanken og opprette avtalen der.
  • Du kan også søke etter mottakaren i nettbanken, og opprette avtalen manuelt. Du vil då måtte legge inn KID-nummeret som du finn på papirfakturaen frå mottakaren.
  • Nokre betalingsmottakarar har også lagt til rette for å opprette AvtaleGiro direkte frå sine eigne nettsider. For å opprette AvtaleGiro på denne måten må du ha BankID.
  • Viss du ikkje har nettbank tar du med deg rekninga i banken, så opprettar me avtalen for deg.

Det kan ta ei stund før avtalen er aktiv, og eventuelle rekningar du mottek i posten i mellomtida må betalast som normalt.

Kombiner AvtaleGiro med eFaktura

Skjermbilde

AvtaleGiro kan også kombinerast med eFaktura Du får då fakturagrunnlaget elektronisk i nettbanken din, medan sjølve betalinga vert utført automatisk på forfallsdato som ein AvtaleGiro.