Gå til sideinnhold

Utanlandsbetaling

Du kan raskt, enkelt og trygt betale til utlandet frå nettbanken og mobilbanken vår. Dersom det er ei stund sidan du har betalt til utlandet må me åpne tenesta for deg, send oss ei melding om dette fra pålogga nettbank.

Opplysningar du må ha for å senda ei betaling til utlandet

  • Mottakars konto, navn og adresse
  • Europa krev IBAN
  • Valutasort du vil betale i
  • Mottakar sin bankforbindelse – namn, adresse, og BIC / SWIFT-adresse. Ved overføring til USA må i tillegg mottakarbanken sin bankkode, FW, ABA eller RoutingNumber (9 siffer) registrerast.

Opplysningar du må ha for å motta ei betaling fra utlandet

  • Ditt IBAN-nummer
  • Navn og adresse for kontoen
  • Du må og oppgi BIC/SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX
digital-sikkerhet-lite

Betalingar til Russland, Ukraina og Kviterussland

Det er risiko for at utgåande og inngåande betalingar kan bli avvist

Ting du kanskje lurer på

Kva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er ein internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er ein kode som identifiserer ein bestemt bank. Dette blir og kalt SWIFT.

Har du mottatt ein faktura skal du både finne IBAN og BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til.

Korleis finn eg mitt IBAN-nummer og banken sin BIC/SWIFT?

Du finner ditt eget IBAN-nummer på kontoutskrifta di eller ved hjelp av IBAN-kalkulatoren.

Banken si adresse er: Etne Sparebank, Sjoarvegen 3, 5590 Etne

Kor lang tid tar ei utanlandsbetaling?

Betaling til EU/EØS tar normalt 0 – 2 bankdagar.
Betaling til land utanfor EU/EØS tar normalt 1 – 6 bankdagar.
Til enkelte land kan overføring ta inntil 15 dagar.

Korleis aktiverer eg utanlandsbetaling?

Dersom det er ei stund sidan du har betalt til utlandet og tenesta er stengt, må du sende oss ei melding når du er innlogga i nettbanken så åpnar me den for deg.