Gå til sideinnhold

Elektroniske rekningar

I nettbanken kan du inngå avtale om automatisk mottak av elektroniske rekningar. Etter at denne avtalen er oppretta, vil du automatisk få alle rekningar elektronisk frå betalingsmottakarar som tilbyr dette. Avtalen vil gjelde mottak av fakturaer sendt som eFaktura eller Vipps Regninger.

Du inngår slik avtale ved å aksepterer «Ja takk til alle» i nettbanken under «AvtaleGiro og eFaktura – Oversikt AvtaleGiro/eFaktura – Mottak av elektroniske faktura».

Du kan reservere deg mot å motta eFaktura frå enkelttilbydarar sjølv om du har inngått avtale om å motta rekningar automatisk. Slike reservasjonar vil berre gjelde for eFaktura. Reservasjonar vil ikkje gjelde for betalingsmottakarar som sender faktura via Vipps Regninger.