Gå til sideinnhold

Desse har fått støtte gjennom Spira:


2020
Etne il100000,-
Speidaren100000,-
2019

Etne Idrettslag – Tribunestolar 35.000

Kambe Vel – Postvegplassen 15.000

Vindafjord Idrettslag, fotballgruppa – Gapobanar m.m. 35.000

Ungdomsklubben i Vikedal Bedehus – Prosjektor m.m. 15.000

Kulturnatt Etne 2020 – 25.000

Skånevik Kultur- og Idrettshall SA – Oppgradering m.m. 25.000

Haugesund Turistforening/Olalia Fjellstove – Ny bru over Furevasselva 50.000

2018

Ølen Kulturhus – oppgradering av scenerigg, 100.000,-

Bjoa Idrettslag – turveg i nærområdet, 50.000,-

Imsland Bygdahus – oppgradering lyd-/lysutstyr, 50.000,-

Etne Skulekorps – fornying instrument/uniformar, 100.000,-

Etne Idrettslag – klubblokale på Skakke, 50.000,-

Sørstranda Grendalag – oppgradering av hus inne/ute, 50.000,-

UL Fram Etne til teknisk utstyr og kulisser/kostymer, 50.000,-

Etne Handballgruppe til nytt treningsutstyr, 50.000,-

Vats KFUK KFUM Speidarane til telt, kanoar og div. speridarutstyr, 50.000,-

Fokus Sandeid v/tur og fritidsgruppa til etablering av akebakke, 50.000,-

2017

Ølen Grendautval – Sentrumsnær turløype – 100.000,-

Etne Idrettslag – tribuneanlegg på kunstgrasbanen – 100.000,-

Team Lunde/Ulveseth – Sandvolleyballarrangement for born og unge – 50.000,-

Pippifestivalen i Skånevik – 50.000,-

Etne Klatrepark– panelrekker – 100.000,-

Enge Bedehus – stønad til heis –100.000,-

Etne Skyttarlag og Ølen Skyttarlag – oppgradering av skytebane på Fikse – 100.000,-

Sandeid Ungdomslag – Lyd og Scene – 100.000,-

Vikedal Ungdomslag– Prosjekt: Med hjarte på rette staden – 100.000,-

Etne Skulekorps