Gå til sideinnhold

Søknadsskjema Spira

Søknad om gåve fra Spira

Fyll ut og send inn skjema.

  • Legg inn totalkostnad for prosjekt. Trekk fra eigeninnsats(dersom dugnad) kr. 250,- per time, eigne midlar og evt. andre finansieeringskjelder i kr. Manglande dekning for prosjektet er då beløpet det vert søkt om.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 50 MB.