Logg inn

Eit smart råd til deg under 33 år!

Har du skattbar inntekt? Ønsker du å kjøpe bustad i framtida? Då er BSU, bustadsparing for ungdom, den absolutt beste og smartaste spareforma for deg. Med BSU vert det og lettare å koma seg inn på bustadmarknaden.

I tillegg til god rente får du inntil 5.500,- i skattefrådrag og oppsparte midlar blir rekna som sikkerheit ved kjøp av bustad.

Meir om BSU

Til toppen