Logg inn

Takk til alle kundane våre som kjem med legitimasjon til oss!

Det har vore god respons og livleg i banken dei siste vekene med kundar som har kome inn med legitimasjonen sin. Fortsatt manglar me pass på en del kundar. Det er ikkje for seint, berre kom inn snarast råd!

Styresmaktene krev at alle norske bankar hentar inn oppdatert legitimasjon på kundane sine.

Dette gjeld både nye kundar, og du som har vore kunde i banken lenge. Sjølv om me i banken kjenner deg godt, krev styresmaktene at me har lagra gyldig legitimasjon på deg.

Alle kundar me manglar gyldig legitimasjon på, vil verta kontakta av banken. Me oppmodar likevel alle om å ta med legitimasjon (passet) når ein er innom banken.

Til toppen