Logg inn

Nyheiter

Åpningstider og betalingsfristar påska 2018

Åpningstider og betalingsfristar påska 2018

I samband med påskehelga gjeld eigne åpningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for registrering og utføring av betalingsoppdrag. 26. – 27. mars 09:00 – 15:00 (ordinær åpningstid) 28. mars 09:00 – 12:00 29. mars Skjærtorsdag Stengt 30. mars Langfredag Stengt 02. april 2. påskedag Stengt

Gamle sedlar på vei ut

Gamle sedlar på vei ut

Gamle 100- og 200-kroners sedlar er på vei ut. Etter 30.mai 2018 blir dei ugyldige. Det vil seia at du ikkje lenger kan bruka dei som betalingsmiddel i butikk etter denne datoen. Derfor kan det vera lurt å sjekke lommebøker, sparebøsser, skuffer…

Mobilbank – viktig info!

Mobilbank – viktig info!

Nå er ei ny oppdatering av mobilbanken vår tilgjengeleg i App Store. Denne gongen må appen aktiverast på nytt, anten med BankID, BankID på mobil eller nettbankpassord og kodebrikke. Dersom du vil aktivere med BankID eller nettbankpassord og kodebrikke, tilrår me å vente…

Nytt i Mobilbank

Nytt i Mobilbank

Nå har me fått ein ny versjon av mobilbanken som inneheld fleire nye og nyttige funksjonar. Nedanfor finn du ei kort innføring i kva som er nytt. Drag & drop overføring Denne funksjonen gjer at du raskt og enkelt kan overføre pengar mellom eigne kontoar ved å «dra» ein konto over til ein annan. Du får då…

Vikedal Ungdomslag fekk 100.000 frå Spirafondet

Vikedal Ungdomslag fekk 100.000 frå Spirafondet

DET STARTA SOM DET MESTE. EIN LITEN TANKE. EIN DRAUM. Mange såg behovet for å oppgradera uteområdet rundt skulen, og prosjektet starta 2015. Vikedal Ungdomslag, Vikedal skule, Vindafjord kommune og… KVALITETSSIKRA UTEOMRÅDE OG APPARATER KOSTAR PENGER Steg 1 vart kostnadsberekna til 600.000 og steg 2 til 500.000,-. Det er steg 2, balanseparken, som Spirafondet frå Etne Sparebank nå har støtta med…

Ålmennyttige gåver

Som sparebank gjev Etne Sparebank kvart år ein del av overskotet attende til bygda, mellom anna i form av gåver til ålmennyttige føremål. Me er glade for alle som bidreg til å gjera bygdene våre til ein god stad å bu. Det…

Til toppen