Logg inn

Nyheiter

Med Vipps er det enkelt å ta i mot betaling på 17. mai

Med Vipps er det enkelt å ta i mot betaling på 17. mai

Er du med i eit lag, forening eller komité som skal selge noko på 17. mai? Då kan det vera greit å få betale med Vipps. 2,8 millioner nordmenn har Vipps, og fleire og fleire stadar er det mulig å betale med Vipps. Kundene slepp…

Mats Østenstad, ny mann i banken

Mats Østenstad, ny mann i banken

Hels på vår nye kollega, Mats Østenstad. Han byrja hjå oss 1. april og er i full gang med opplæring. Mats er 26 år, bur på Bjoa og er utdanna siviløkonom. Han gledar seg til å bli betre kjent med kundane våre. Me ønsker…

Søk om midlar frå SPIRA innan 30. april 2018

Søk om midlar frå SPIRA innan 30. april 2018

Er du med i frivillig arbeid i eit lokalt lag i Vindafjord eller Etne som treng pengestøtte, er du velkommen til å søke om midlar frå vårt gåvefond SPIRA.  

Gammal versjon av vår Mobilbank går ut 12. april

Gammal versjon av vår Mobilbank går ut 12. april

Sommaren 2017 fekk me ny Mobilbank. Dei fleste av våre kunder har lasta den ned. Men for dei som ikkje har gjort det enno, bør det gjerast før 12. april. Då forsvinn den gamle Mobilbanken. Når du lastar ned ny Mobilbank må du…

Åpningstider og betalingsfristar påska 2018

Åpningstider og betalingsfristar påska 2018

I samband med påskehelga gjeld eigne åpningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for registrering og utføring av betalingsoppdrag. 26. – 27. mars 09:00 – 15:00 (ordinær åpningstid) 28. mars 09:00 – 12:00 29. mars Skjærtorsdag Stengt 30. mars Langfredag Stengt 02. april 2. påskedag Stengt

Gamle sedlar på vei ut

Gamle sedlar på vei ut

Gamle 100- og 200-kroners sedlar er på vei ut. Etter 30.mai 2018 blir dei ugyldige. Det vil seia at du ikkje lenger kan bruka dei som betalingsmiddel i butikk etter denne datoen. Derfor kan det vera lurt å sjekke lommebøker, sparebøsser, skuffer…

Mobilbank – viktig info!

Mobilbank – viktig info!

Nå er ei ny oppdatering av mobilbanken vår tilgjengeleg i App Store. Denne gongen må appen aktiverast på nytt, anten med BankID, BankID på mobil eller nettbankpassord og kodebrikke. Dersom du vil aktivere med BankID eller nettbankpassord og kodebrikke, tilrår me å vente…

Nytt i Mobilbank

Nytt i Mobilbank

Nå har me fått ein ny versjon av mobilbanken som inneheld fleire nye og nyttige funksjonar. Nedanfor finn du ei kort innføring i kva som er nytt. Drag & drop overføring Denne funksjonen gjer at du raskt og enkelt kan overføre pengar mellom eigne kontoar ved å «dra» ein konto over til ein annan. Du får då…

Vikedal Ungdomslag fekk 100.000 frå Spirafondet

Vikedal Ungdomslag fekk 100.000 frå Spirafondet

DET STARTA SOM DET MESTE. EIN LITEN TANKE. EIN DRAUM. Mange såg behovet for å oppgradera uteområdet rundt skulen, og prosjektet starta 2015. Vikedal Ungdomslag, Vikedal skule, Vindafjord kommune og… KVALITETSSIKRA UTEOMRÅDE OG APPARATER KOSTAR PENGER Steg 1 vart kostnadsberekna til 600.000 og steg 2 til 500.000,-. Det er steg 2, balanseparken, som Spirafondet frå Etne Sparebank nå har støtta med…

Til toppen