Logg inn

Nyheiter

Me er stolt sponsor for Etne Karateklubb

Me er stolt sponsor for Etne Karateklubb

Etne karateklubb har nok ein gong utmerka seg. I helga var det Norgesmeisterskap i Kvinesdal. Der fekk utøvarane med seg fleire medaljer heim. Hans Kristian Åsheim Havreberg tok to gull i sin klasse. I tillegg vart han og kåra til beste tekniske…

Start spareavtale i Heimdalfondene

Start spareavtale i Heimdalfondene

Det er enkelt å starte med fast sparing i Heimdalfondene. Lurer du på kva type fond du skal velge? Ta kontakt med oss så hjelper me deg. Les meir om sparing i fond her.

Nå må du ha BankID for å bruke Vipps

Nå må du ha BankID for å bruke Vipps

For tida er det mange som får beskjed om å bekrefte kven dei er med BankID når dei skal bruke Vipps. Dersom du ikkje har BankID kan du enkelt bestille dette i Nettbanken din, du kan lese meir om dette her. For å kunne bestille BankID, må me ha registrert passet…

Etnebunad for menn snart klar

Etnebunad for menn snart klar

Me har for tida utstilt Etnebunaden for menn i Etne Sparebank. Terje Hermansen har fått utarbeida eit forslag til Etnebunad for menn og lånt oss den for utstilling i ein periode slik at fleire kan sjå og komma med eventuelle innspel og…

Velkommen til Marte

Velkommen til Marte

Marte Birkenes Arefjord er blitt tilsett hjå oss frå 1. januar. For kunder som er innom banken eller ringer oss, er Marte allereie eit kjent ansikt. Marte har jobba som vikar her dei to siste somrane. Ho er utdanna økonom frå Høgskulen…

Slik pakkar du i bilen

Slik pakkar du i bilen

Ein trygg biltur startar før du har kjørt ein einaste meter.  Kva har du liggjande laust i bilen? Ei isskrape? Ein iPad i baksetet? Bagasje? Mange kjører med lause, tunge gjenstandar i bilen sin. Det kan vera svært farleg. Viss du…

Kundevalmøte 2019

Kundevalmøte 2019

I samsvar med Finansforetakslova vert det med dette kalla inn til kundevalmøte torsdag 24. januar 2019 kl 19.00.Møtet vert halde i banken. Det skal veljast 3 medlemmer og 1 varamedlem av generalforsamlinga. Medlemmene skal veljast for tida 2019–2022 og varamedlemmene for 2019-2022.…

Pass på pensjonen din når du byter jobb

Pass på pensjonen din når du byter jobb

Rundt 17 prosent byter jobb kvart år. Enda fleire vurderer det. Sjølv om ein ny arbeidsgjevar kanskje fristar med høgare løn er det langt fra sikkert at andre ansattgoder er… – Å byte jobb utan å sette seg inn i kva pensjonsavtale din nye arbeidsgjevar har, kan på sikt bli eit kostbart valg, seier pensjonsrådgjevar hjå Frende Forsikring, Hanne Melingen.…

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Nytt regelverk om innskuddsgarantien frå 01.01.2019 Endringane i finansforetakslova om innskuddsgarantien kjem som følge av eit revidert EU-direktiv som skal harmonisere og forbetre vern av bankinnskudd. Bankenes Sikringsfond har laga… Dei nye reglane om innskuddsgarantien inneber blant anna: •Garantibeløpet for innskytarar i Norge vil fortsatt vera på to millionar kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikkje endeleg avklart om…

Ålmennyttige gåver

Som sparebank gjev Etne Sparebank kvart år ein del av overskotet attende til bygda, mellom anna i form av gåver til ålmennyttige føremål. Me er glade for alle som bidreg til å gjera bygdene våre til ein god stad å bu. Det…

Til toppen