Logg inn

Nyheiter

Velkommen til Marte

Velkommen til Marte

Marte Birkenes Arefjord er blitt tilsett hjå oss frå 1. januar. For kunder som er innom banken eller ringer oss, er Marte allereie eit kjent ansikt. Marte har jobba som vikar her dei to siste somrane. Ho er utdanna økonom frå Høgskulen…

Slik pakkar du i bilen

Slik pakkar du i bilen

Ein trygg biltur startar før du har kjørt ein einaste meter.  Kva har du liggjande laust i bilen? Ei isskrape? Ein iPad i baksetet? Bagasje? Mange kjører med lause, tunge gjenstandar i bilen sin. Det kan vera svært farleg. Viss du…

Kundevalmøte 2019

Kundevalmøte 2019

I samsvar med Finansforetakslova vert det med dette kalla inn til kundevalmøte torsdag 24. januar 2019 kl 19.00.Møtet vert halde i banken. Det skal veljast 3 medlemmer og 1 varamedlem av generalforsamlinga. Medlemmene skal veljast for tida 2019–2022 og varamedlemmene for 2019-2022.…

Pass på pensjonen din når du byter jobb

Pass på pensjonen din når du byter jobb

Rundt 17 prosent byter jobb kvart år. Enda fleire vurderer det. Sjølv om ein ny arbeidsgjevar kanskje fristar med høgare løn er det langt fra sikkert at andre ansattgoder er… – Å byte jobb utan å sette seg inn i kva pensjonsavtale din nye arbeidsgjevar har, kan på sikt bli eit kostbart valg, seier pensjonsrådgjevar hjå Frende Forsikring, Hanne Melingen.…

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Nytt regelverk om innskuddsgarantien

Nytt regelverk om innskuddsgarantien frå 01.01.2019 Endringane i finansforetakslova om innskuddsgarantien kjem som følge av eit revidert EU-direktiv som skal harmonisere og forbetre vern av bankinnskudd. Bankenes Sikringsfond har laga… Dei nye reglane om innskuddsgarantien inneber blant anna: •Garantibeløpet for innskytarar i Norge vil fortsatt vera på to millionar kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikkje endeleg avklart om…

Ålmennyttige gåver

Som sparebank gjev Etne Sparebank kvart år ein del av overskotet attende til bygda, mellom anna i form av gåver til ålmennyttige føremål. Me er glade for alle som bidreg til å gjera bygdene våre til ein god stad å bu. Det…

Nå kan og dei under 15 år få Vipps

Nå kan og dei under 15 år få Vipps

Nå kan kvardagen til foreldre og barn bli enklare. Innforbi trygge rammer kan foreldre og barn vippse seg imellom. I første omgang er det Vippsing mellom foreldre og venner, men betaling og kjøp i butikk er rett rundt hjørne. For å bruke vennebetaling må følgende vera på plass:  …

Spirafondet har delt ut 200.000

Spirafondet har delt ut 200.000

Desse laga fekk 50.000 kvar: UL Fram i Etne til teknisk utstyr og kulisser/kostymer Etne Handballgruppe til nytt treningsutstyr Vats KFUK KFUM Speidarane til telt, kanoar og diverse speidarutstyr Fokus Sandeid Tur-og fritidsgruppa til etablering…

Nye menyvalg i mobilbanken

Nye menyvalg i mobilbanken

Frå og med onsdag 21. november vil du kunne gå til Vipps frå mobilbanken.  Du vert førebels ikkje automatisk logga inn i Vipps, men appen startar og du loggar enkelt inn med fingeravtrykk eller Vipps-passordet ditt. Vipps erstattar den gamle løysinga vår…

Åpningstider og betalingsfristar jul og nyttår

Åpningstider og betalingsfristar jul og nyttår

Åpningstider Julaftan, 1. og 2. juledag: stengt Torsdag 27. desember klokka 10 – 15.00 Fredag 28. desember klokka 10 – 15.00 Nyttårsaftan klokka 09 – 12 1. nyttårsdag: stengt Betalingsfristar  JUL: Frist for å sende ei betaling som skal koma fram til…

Til toppen