Gå til sideinnhold

Beløpsgrense kort

Her er ei oversikt over beløpsgrensene på dei ulike korta våre.

Visakort 10-13 år

I Norge: 1.000,- kroner per 7 dagar tilsaman i minibank og varekjøp.*

Utland: Inntil dekning på konto.*

Visakort 13-18 år

I Norge: 8.000,- kroner per 4 dagar, av dei 2.500,- kroner i minibank

Utland: Inntil dekning på konto.*

Visakort 15-18 år med netthandel

I Norge: 8.000,- kroner per 4 dagar, av dei 2.500,- kroner i minibank.

Utland: Inntil dekning på konto.*

Visakort over 18 år uten netthandel

I Norge: Max 9.900,- kroner per 7 dagar i minibank, varekjøp inntil dekning på konto men ved høge beløp er det sikringsmekanismer som kan stoppa transaksjonane.*

Utland: Inntil dekning på konto.*

Visakort

I Norge: Max 9.900,- kroner per 7 dagar i minibank. Varekjøp inntil dekning på konto men ved høge beløp er det sikringsmekanismer som kan stoppa transaksjonane.*

Utland: Inntil dekning på konto dersom brukarstaden tillet det eller at sikringsmekanismen ikkje stoppar transaksjonen.

*)

Av tryggleiksgrunnar er det sett max. grenser på varekjøp i Norge og i minibank i utlandet. Ta kontakt dersom dette kan bli eit problem så kan me endra desse gensene.