Gå til sideinnhold
Happy couple moving home resting and talking

Depositumskonto

Når du skal leige bustad er det vanleg å betale eit depositum på nokre månaders leige. Det blir då oppretta ein depositumskonto i ditt navn. Kontoen blir disponert av leigetakar og utleigar i fellesskap.

Slik åpnar du depositumskonto:

  • Både utleigar og leigetakar må vera kunde i Etne Sparebank
  • Beløpet kan ikkje være større enn seks månaders husleige
  • Utleigar bestiller konto i nettbanken, konto skal stå i leigetakar sitt navn. Husk å legge inn rette e-post adresser
  • Last opp leigekontrakt i PDF-format
  • Det blir sendt ut link til signering i e-post til begge partar
  • Konto disponeres i fellesskap av begge partar
  • Når leigeforholdet er over må utleigar sende ein e-post til banken med godkjenning om at pengane kan overførast til leigetakar. Leigetakar sender og e-post til banken om kva konto beløpet skal førast inn på.