Gå til sideinnhold

Kort for deg over 18 år

Visa kort

Sostrene-Lye4

Tilgang til pengane i minibank, betalingsterminal og til netthandel. Kortet kan og brukast i utlandet. Belastar brukskontoen din direkte.

Visa kort uten netthandel

Tilgang til pengane i minibank og betalingsterminal, men ikkje til netthandel. Kortet kan og brukast i utlandet. Belastar brukskontoen din direkte.

EC-MC-Gold-DI-Etne

Kredittkort, MasterCard Gold

God oversikt

  • Enkel og god oversikt i mobil/nettbank
  • Sperring av kort via mobil/nettbank
  • Endre regionsperre etter kva land du skal bruke kortet i
  • Legg opp Småsparing og spar litt kvar gong du brukar kortet
  • Kontaktlaus betaling

Mista kortet?

Sperr det så raskt som mogleg!

Transaksjonar du ikkje kjenner til?

Regionsperre på kort

Skal du ut å reise eller nett komen heim?