Gå til sideinnhold

Mastercard Gold

Mastercard Gold er eit kredittkort. Dette gir deg full handlefridom ved at du alltid har tilgong til ein reservekapital. Kortet kan brukast over alt i verda og til netthandel. Med Mastercard Gold har du inntil 45 dagar rentefri betalingsutsetting.

EC-MC-Gold-DI-Etne

Med Mastercard Gold får du:

  • Inntil kr 100.000 i kreditt
  • Ingen årsavgift
  • Gebyrfrie varekjøp i inn- og utland
  • God oversikt i mobil/nettbank
  • Samme PIN-kode på kredittkortet som på bankkortet
  • Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
  • Døgnåpen sperretjeneste +47 73 89 77 56
  • Sikker netthandel med Mastercard SecureCode
  • Med Mastercard Gold får du tilgang til Mastercard Gold Fordel som gir deg opptil 25 % cashback i over 200 nettbutikkar

Har du spørsmål eller treng å sperre kort, kan du kontakte kundeservice for Mastercard Gold på telefon 73 89 77 56.

MasterCard Gold er eit samarbeid mellom Etne Sparebank og EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB (org.nr 919 061 545), der EnterCard er kredittgjevar. Produktet sine kredittjenestar utstedes under varemerket EnterCard.

Mista kortet?

Sperr det så raskt som mogleg!