Gå til sideinnhold
bankid-app1

Snart forsvinn BankID på mobil. Slik kjem du i gong med app!

Les meir
Camilla

Problemer med å logge inn i nettbanken?

Eg brukar berre BankID på mobil. Kvifor skal jeg bytte til BankID-app?

BankID på mobil skal gradvis bli utfasa og appen skal overta. Les om korleis du lastar ned appen her

Korleis lastar eg ned BankID-app?

Du kan lese meir om korleis du lastar ned appen her

Kva er skilnaden på BankID, BankID på mobil, BankID-app og mobilbank?

Kodebrikke får du når du opprettar nettbank i Etne Sparebank. Med den kan du logge inn i nettbanken – og i nettbanken kan du bestille BankID og BankID på mobil.

Bankar, offentlege tenester og andre organisasjonar i Norge nyttar seg av ulike sikkerheitsløsningar for innlogging, identifisering og signering på nett. Men kva er eigentleg skilnaden på dei ulike løsningane?

Dette er kodebrikke

Ei kodebrikke er ei fysisk brikke som genererer eingongskodar, og som nyttes for å identifisere deg på nettet. Når du skaffar deg nettbank hjå oss, vil du motta ei kodebrikke og eit passord som du endrar til ditt eige personlege passord første gong du loggar inn.

Når du loggar deg inn i nettbanken, gjere du det med eingongskode frå kodebrikka saman med ditt personlege passord. Kodebrikka generer en eingongskode som stadig endres. Kodebrikka utstedes kun av bankar i Norge, og du treng denne for å bestille deg BankID og BankID på mobil. Du må likevel ikkje kaste kodebrikka sjølv om du tar i bruk BankID på mobil, mobilbank eller BankID-appen.

Du bestiller ei ny kodebrikke ved å sende oss ei melding når du er innlogga i nettbanken/mobilbanken, eller ved å ringe oss på telefon 53 77 15 00

Dette er BankID

BankID er ein personleg og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verda identifiserer du deg med pass, førarkort eller bankkort. I den elektroniske verda kan du bruke din BankID for å bekrefte kven du er. I den fysiske verda bruker du kulepenn når du skriv under ein kontrakt. I den elektroniske verda vil du kunna bruke din BankID til å signere dokument og meldingar elektronisk. Ein elektronisk signatur med BankID er like bindande som ein håndskreven signatur på papir.

Du bestiller BankID i nettbanken, og kodebrikka med eingongskode brukast alltid saman med BankID. Merk deg at det passordet du lagar til BankID er lett å blande med pålogging utan BankID – så tenk smart og tenk sikkerheit når du lagar passord.

Les meir om BankId her

BankID utstedast hjå oss og kan bestillast i nettbanken. Du brukar den fysiske kodebrikka saman med BankID-passordet ditt når du loggar inn med BankID.

Dette er BankID på mobil

BankID på mobil fungerer på same måte som BankID, men du treng ikkje kodebrikka. Du treng kun mobiltelefon og ein personleg PIN-kode, då BankID på mobil lagrar informasjonen på ditt SIM-kort. Når du loggar inn i nettbanken med BankID på mobil, får du opp eit par referanseord på nettsida som skal stemme overens med det som blir vist på mobiltelefonen din. Dersom dette stemmer, godtar du og tastar inn koden du har laga. Signering av lange dokumenter som PDF-er og liknande kan og gjerast med BankID på mobil i kodebrikke-steget, men då må du i tillegg ha BankID-passordet.

Les mer om BankId på mobil her

Du bestiller BankID på mobil i nettbanken din og dermed har du alltid med deg eit alternativ til kodebrikka når du skal logge inn i banken eller handle på nett. Sikkert og enkelt. Du må likevel ikkje kaste den då du treng kodebrikka i tilfelle du må bestille deg ny BankID på mobil eller om du skal signere dokument med vanleg BankID.

Dette er BankID-app

BankID-app er ei digital kodebrikke som blir brukt i staden for den fysiske kodebrikka, når du skal logge inn eller signere med BankID. I staden for å taste inn eingongskode, mottar du heller eit varsel på mobilen din som ber deg om å godkjenne i appen. Når du har gjort dette går du tilbake til nettsida for å fullføre identifiseringa med ditt personlege passord. Appen er like trygg som en fysisk kodebrikka, men er gratis og mykje enklare og bruke.

Les meir om BankID-appen her

BankID-app får du ved å lasta ned appen i App Store eller Google Play, og aktivera den med BankID eller BankID på mobil.

Mobilbank

Mobilbank er enkelt og greit ein app som du kan laste ned på telefonen og dermed få ein mobilversjon av nettbanken. Navnet mobilbank kan nok lett forveksles med BankID på mobil, men er altså ikkje det sama. Med mobilbanken har du tilgang til dei aller fleste funksjonane i nettbanken – rett fra mobiltelefonen.

Les mer om Mobilbank her

Mobilbank får du ved å laste ned appen via AppStore eller Google Play til smarttelefonen din. Du loggar deg inn med sjølvvalgt 4-siffra kode, eller med TouchID/FaceID dersom telefonen din støttar dette.

Dette lurer mange på om nettbank og pålogging

Korleis får eg nettbank?

Nettbank bestiller du ved personleg oppmøte i banken og identifisering i form av pass. Ved bestilling får du tilsendt eit engongspassord på SMS eller e-post og kodebrikka blir sendt til deg per post. Brukarnavnet til nettbanken er fødselsnummeret (11-siffer) ditt.

Når du har mottatt kodebrikka kan du logge inn i Nettbanken. Ved pålogging første gong treng du eingongspassordet du fekk tilsendt på SMS eller e-post då du oppretta Nettbankavtalen. Når du tastar dette passordet, åpnes eit nytt vindu kor du blir beden om å lage eit personleg passord for vidare innlogging i Nettbanken.

Sjå spørsmåla nedanfor.

Kva påloggingsalternativ skal eg bruke?

Du kan bruke dei ulike påloggingsmetodane om kvarandre forutsatt at du har bestilt BankID og/eller BankID på mobil.

Dersom du ikkje har bestilt BankID skal du bruke ¨Logg inn utan BankID¨.

Korleis loggar eg meg på nettbanken med passord?

For å logge på nettbanken treng du:

  • Brukarnavn (fødselsnummer)
  • Passord
  • Kode fra kodebrikka
Korleis loggar eg meg på nettbanken med BankID?

Ønsker du å logge på med BankID trenger du:

  • Fødselsnummer
  • Kode fra kodebrikka
  • BankID-passord

Det er ei forutsetning at du har bestilt BankID i nettbanken, eller har BankID fra annan bank.

Er det første gong du prøver å logge på med BankID, må du bruke eingongspassordet du mottok på e-post då du bestilte BankID.

Korleis loggar eg meg på nettbank med BankID på mobil?

For pålogging med BankID på mobil brukar du:

  • Mobilnummer
  • Fødselsdato
  • ID-PIN, 4-8 siffer

ID-PIN er koden du lagde då du bestilte BankID på mobil i nettbanken.

Det er ei forutsetning at du har bestilt BankID på mobil via nettbanken, eller har BankID på mobil frå annan bank før du kan velge dette som påloggingsalternativ.

Korleig endrar eg beløpsgrensa for transaksjonar i Nettbanken?

Når du er inne i Nettbanken din går du på Meny / Instillingar / Betalingsinnstillingar. Her kan du endre beløpsgrensa.

Kva er forskjellen på bokført og disponibel saldo?

Alle norske Nettbankar opererer med bokført saldo og disponibel saldo. Når det går pengar ut og inn på konto blir ikkje den bokførte saldoen oppdatert umiddelbart og ikkje meir enn ein gong dagleg.

For å vite kva ein faktisk har på konto skal ein dirfor alltid sjå på disponibel saldo .Viss du for eksempel på lønningsdagen vil sjekke saldo, har du kanskje 3000,- på bokført saldo og 23.000,- på disponibel saldo. Då er det 23.000,- du kan bruke, utan fare for å overtrekke kontoen. Innan neste oppdatering vil innskuddet vera med.

Kva betyr reservert beløp?

Når ein handlar med visakort blir ofte beløpa reservert ein periode før dei faktisk blir belasta konto. Dette gjer den aktuelle bedrifta for å sikre seg betalinga før den blir bokført. Du vil kanskje merke at dette er spesielt vanleg når ein bestiller hotell eller flybillettar.

Eg manglar ein konto som eg disponerer i nettbanken. Kva gjer eg?

Det er ikkje alltid at den nye kontoen du disponerer automatisk blir knytta opp mot din Nettbank. I så tilfelle må kontoeigar sjølv kontakte oss for å gi beskjed om at den skal knytas opp mot din Nettbank.

Korleis sperrar eg Nettbanken min?

Sperretjeneste Nettbank/ Nettbedrift-åpningstider 24/7

Dersom du oppdagar svindel eller mistenkjer svindelforsøk i Nettbanken elller Nettbedriften din, kan du ringja banken si sperretjeneste på telefon 21 49 23 88

Eg trur Nettbanken min er sperra. Kva gjer eg?

Du har kanskje tasta for mange gonger feil passord eller brukt feil Nettbank-brikke. Send oss ein mail eller ring oss på 53 77 15 00 så åpnar me den for deg.

Kva gjer eg når kodebrikka ikkje virkar meir?

Send oss ein mail eller ring oss på 53 77 15 00 så bestiller me ei ny til deg.

Korleis endrar eg namnet på ein konto?

Du kan sjølv endre namn på kontoane dine i Nettbanken under Kontoinnstillingar som du finn under Meny.

Korleis slettar eg loggen i nettlesaren min?