Gå til sideinnhold
ScanStockPhoto_image_538996

Påsken 2022

I samband med påskehelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag.

Viktige tidspunkt

13. april – kl. 13:30
Frist for innanlandsbetalingar

13. april – kl. 11:00
Frist for utanlandsbetalingar

Opningstider

11.-12. april 09.00-15.00

13. april 09.00 – 12.00

14.-18. april stengt

19. april 09.00-15.00

Innleveringsfristar

Innanlandsbetalingar

Siste forfallskøyring av ordinære innanlandsbetalingar før påske er onsdag 13. april kl. 13:30. Betalingar som vert registrert etter dette tidspunktet, vil verta utført ved neste forfallskøyring som er tysdag 19. april.

Straksbetaling registrert i Nettbank og Mobilbank vert utført umiddelbart også i påsken.

Overføringar mellom eigne kontoar og betalingar til andre kontoar i vår bank, går til mottakar sin konto med det same uavhengig av tid på døgnet eller om det er helg/heilagdag.

Utanlandsbetalingar

Siste forfallskøyring av utanlandsbetalingar før påske er onsdag 13. april kl. 11:00. Betalingar som vert registrert etter dette tidspunktet vert handsama fyrste bankdag etter påske – som i år er tysdag 19. april.