Gå til sideinnhold

Ofte stilte spørsmål om eFaktura

Kva er eFaktura?

eFaktura 2.0/JTTA:
Med eFaktura 2.0 menes funksjonaliteten der en fakturamottaker gjør en generell aksept av eFaktura. Kunden blir da merket i eFakturatjenesten som en mottaker som ønsker eFaktura fra alle som kan sende.
Fakturamottakeren blir da tilgjengelig i et register som utstedere/leverandører kan søke i for å sende eFaktura. Hvis kunden ikke ønsker eFaktura fra enkelte utstedere finnes mulighet for reservasjon i de ulike betalingsflatene. Denne løsningen er også kalt JTTA (Ja takk til Alle) i Bits’ regelverk for tjenesten.
 
Betalingsflate:
Mobil- og nettbank eller annen betalingsapp der det er mulig å motta eFaktura, for eksempel Vipps.

Korleis opprettar eg ein eFaktura-avtale?

Ønsker du å motta rekningane dine som eFaktura må du som mottakar gi ein generell aksept for eFaktura for  å vera eFaktura-brukar. Dette omtales som «Ja takk til alle».

For å fortsatt kunne motta rekningar og faktura som eFaktura, er det viktig at du aksepterer «Ja takk til alle» i nettbanken under «AvtaleGiro og eFaktura – Oversikt AvtaleGiro/eFaktura – Mottak av elektroniske faktura».

Dersom aksepten ikkje blir gjennomført før fristen, vil du ikkje lenger motta eFaktura etter 1. desember 2021.

Dette blir gjort for at det skal bli enklare for deg å betale rekningane dine. Med ein generell aksept vil du heretter motta eFaktura fra første rekning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Det betyr at du ikkje lenger må inn i nettbanken for å melde deg opp mot dei enkelte bedriftene.

Viss det er enkeltbedrifter du ikkje ønsker å motta eFaktura fra kan du lett reservere deg i nettbanken under oversikta over AvtaleGiro/eFaktura – Reservasjoner.

Eg har oppretta ein eFaktura-avtale i ein nettbank, kvifor viser den og i dei andre nettbankane eg bruker?

Ein eFaktura-avtale knyttes opp mot ditt personnummer og ikkje banken din. Derfor vises den i alle nettbankane du er kunde hjå. Du vel sjølv i kva nettbank du vil betale rekninga, og etter betaling lagres rekningen i den nettbanken du brukte.

Kan eg endre noko på ein eFaktura før godkjenning?

Ja, du kan endre beløp, forfallsdato og kva konto som skal belastas.

Korleis blir eg varsla når eFaktura skal betalast?

​Du kan sette opp epostvarsling i din nettbank eller betalingsapp. Du kan og velge å få pushvarsel til mobilen. Du vil og finne eFakturaen godt synleg under ¨Viktige meldinger¨ i nettbanken.

Blir rekningane mine betalt automatisk på forfallsdato med eFaktura?

Nei. Dersom du kun har eFaktura hjå ein mottakar, må du sjølv godkjenna betalinga i nettbanken. Har du kombinert eFaktura med Avtalegiro, vil beløpet gå automatisk frå din konto i henhold til Avtalegiroen.

Hovudforskjellen på eFaktura og AvtaleGiro er at ein eFaktura må godkjennast kvar månad. Viss du har begge deler, så slepp du å godkjenne denne. Ein annan fordel med å ha eFaktura er at du ikkje får papirgebyr på faktura som ein ofte får frå selskapa når dei sender ut faktura i posten.

Kva er min eFaktura-referanse?

Du finn eFaktura-referanse på forrige tilsendte papirrekning frå mottakar.  Dersom du manglar denne, må du kontakte selskapet.