Gå til sideinnhold

Sikkerhet på nett

Passord_pc_nettvett_iStockwidth-1440format-jpeg

Me har fokus på å gjera våre tenester trygge og brukarvennlege. Du som kunde har og eit ansvar for å beskytte datamaskina di til bruk på Internett.

All kommunikasjon med våre kunder skjer via krypterte nettsider. Kontroller at nettlesaren viser at kontakt mot banken er sikra.  Dette vises med eit hengelåssymbol på adresselinja.

Gode råd for internettsikkerhet:

 • Hald nettlesar, operativsystem og programa dine oppdatert
 • Installer sikkerhetsprogram som inneheld antivirus, antitrojaner og brannmur. Hald det oppdatert, det kjem ofte oppdateringar
 • Sjekk at det er sikkerhetslås på nettsida før du oppgir brukaridentitet og kodar
 • Vær forsiktig med å bruke ukjende PC-ar til Nettbanktenester
 • Oppgi aldri brukaridentitet eller kode på henvendelsar frå nokon,anten som e-post, telefon eller direkte forespørsel
 • Vær skeptisk til e-post med lenker til banken.  Det er lett å forfalske e-post som leier til falske internettsider som lurer frå deg sikkerhetskodar
 • Mange internettsider, gratisprogramm, skjermspararar og fildelingstenester smittar virus. Vær kritisk til nettsider du oppsøker. Det er ditt ansvar som kunde
 • Passord og kodar bør læres utenat og aldri bli gitt til andre.  Passord bør endres med jevne mellomrom.  Sørg for at kode og kodebrikke for innlogging i Nettbank ikkje kjem på avveie
 • Sensitiv informasjon som PIN-kode, kortnummer og fødselsnummer må aldri bli oppgitt via e-post sjølv om du mottar e-post og blir bedt om å gjera dette. Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker
 • Vær nøye med å skrive inn rett adresse når du besøker nettsida vår
 • Det er svært viktig å avslutte ved å klikke på logg ut-knappen i menyen når du er ferdig i Nettbanken.  Det er spesielt viktig viss du nyttar ein datamaskin du ikkje kjenner f.eks. Internettkafe eller kontormiljø.  Fleire gode råd finn du på Nettvett.