Gå til sideinnhold

Aksjefond

Aksjefond er den type fond me tilbyr med høgast forventa avkastning. Eit aksjefond er eit verdipapirfond som investerer minst 80% av midlane i aksjer. På grunn av svingningar er det anbefalt å ha ein sparehorisont på 5-10 år. Har du andelar i eit aksjefond eig du mindre aksjepostar i fleire ulike bedrifter, dette er med å spre risikoen på ulike bedrifter, bransjar og marknadar.

Her er våre aksjefond:

Jorde

Jorde

Avkastning over bankrente mad lav risiko

Heimdal Jorde er vårt mest forsiktige kombinasjonsfond, fondet har som formål å bevare kapital med målsetting om avkastning over bankrente på sikt. Jorde passer til deg som ønsker en avkastning over bankrente men som allikevel vil begrense aksjemarkedets svingninger i mest mulig grad.

Viddeliten

Vidde

Balansert avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet

Heimdal Vidde er et kombinasjonsfond som har som formål å levere avkastning mellom bankrente og aksjemarkedet. Vidde passer for deg som ønsker meravkastning på pengene dine, men som ikke ønsker å utsette sparepengene for like store svingninger som aksjemarkedet.

Tinde

Tinde

Ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet

Heimdal Tinde er et fond som har som formål å levere høy avkastning i tråd med aksjemarkedet. Fondet passer for deg som har et bevisst forhold til meravkastningen i aksjemarkedet og en lang horisont på sparepengene dine.

K2A1444-2

Snakk med oss om aksjefond


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.