Gå til sideinnhold

Sparing til barn

Ingvild

Dette er ein sparekonto for barn frå 0 til 13 år. Det er smart å starte tidleg med sparing til barn så får dei ein litt betre økonomisk start på voksenlivet.

Kva spareform du velger er litt avhengig av kor lenge pengene skal stå. Tenker du 10-20 år fram i tid, kan sparing i aksjefond vera smart. Skal pengane vera lett tilgjengelege, kan sparing på konto vera eit greit alternativ.

Barnekonto

Sparegrisar-i-tarn
  • Sparing på bankkonto for barn fra 0-13 år
  • Du kan ha fast månadleg overføring til Barnekontoen
  • Pengene er lett tilgjengelege
  • Full oversikt i din nettbank

Fondssparing til barn

hoyrente_square
  • Framtidsretta – du har lang tidshorisont når du sparar til barn. Dette kan gi dei ein god start på voksenlivet.
  • Låg risiko – spreier du investeringane over lang tid, blir risikoen redusert og sjansen for å lykkast aukar.
  • Potensiale for vekst – sjølv om aksjemarkedet svingar, gir det fleire prosent høgare forventa avkastning enn det du kan få i rente på sparekonto.
K2A8503--Kopi

Gave fra oss!

Ved oppretting av Barnekonto får barnet kr. 300,- inn på konto, boka «Om meg» og ein fin sparegris:-)